Dielo

07. 06. 2010

Domů
Životopis
Tvorba
Dielo
Marína
Fotogaléria
Múzeum A. S.
Odkazy
Zaujímavosti

 

Pocitadlo.sk

 

Poézia

 • 1842 - K Nitře, báseň (vyšlo v almanachu Nitra)
 • 1842 - Potěcha, báseň (vyšlo v almanachu Nitra)
 • 1842 - Ctibor, báseň (vyšlo v almanachu Nitra)
 • 1842 / 1844 - Sôvety v rodine Dušanovej, veršované rozhovory
 • 1846 - Marína
 • 1848 - Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti, rapsodická báseň , ktorou vítal revolúciu v rokoch 1848 - 1849
 • 1848 - Nehaňte ľud môj, báseň (vyšlo v časopise Orol tatranský)
 • 1848 - Hron, báseň (vyšlo v časopise Orol tatranský)
 • 1848 - More, báseň (vyšlo v časopise Orol tatranský)
 • 1848 - Morava, báseň (vyšlo v časopise Orol tatranský)
 • 1848 - Krajanom, báseň (vyšlo v časopise Orol tatranský)
 • 1848 - Mládenec, báseň (vyšlo v časopise Orol tatranský)
 • 1853 - Detvan , báseň (5 spevov: Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady a Lapačka)
 • 1853 - Znovuzrodenec, báseň o Jánovi Amosovi Komenskom (vyšlo v kalendári Živeny)
 • 1858 - Milica, báseň vytvorená spojením básní Perla hárema a Oľga (vyšlo v almanachu Concordia)
 • 1861 - Svätomartiniáda, poéma k príležitosti memorandového zhromaždenia
 • 1863 - Pamiatka pre deň 4. augusta, báseň na počesť založenia Matice slovenskej
 • 1863 - Hojže, Bože, jak to bolí, keď sa junač roztratí
 • 1864 - Lipa cyrilo-metodejská, pamiatka slovanských vierozvestcov
 • 1866 - Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti, báseň pri príležitosti 300. výročia smrti juhoslovanského národného hrdinu
 • 1869 - Duma pohrobnia
 • Ohlasy, báseň; polemika o potrebe a vzniku spisovného jazyka
 • Prosba, báseň
 • Štiavnica, básnické vyznanie sa zo vzťahu k Banskej Štiavnici
 • Duchu Puškinovmu, báseň o Alexandrovi Sergejevičovi Puškinovi
 • Veľký pôst, báseň
 • Novembrová duma, báseň
 • Roky a veky, báseň
 • Pieseň o Samsonovi, báseň
 • To české tábory, vlastenecká báseň
 • Pozdrav, vlastenecká báseň
 • Omladinám, vlastenecká báseň
 • Čo vy za nič nemáte nás?, vlastenecká báseň

Ľúbostná poézia

 • Opustená
 • Žaloba
 • Vraví oko tvoje

Poézia pre deti a mládež

 • Kĺzačka
 • Prázdniny a škola
 • Obri a zakrpenci
 • Malý Kristus

Výbery

 • 1918 - Otčiny mojej spevy
 • 1927 - Výber z lyriky
 • 1934 - Výber z básní Jána Hollého a Andreja Sládkoviča
 • 1972 - Poézia
 • 1977 - Sládkovič vo výbere Milana Krausa
 • 1979 - Marína a Detvan

Súborné diela

Próza

 • Posestrima

Dráma

 • Nezaľúbení zaľúbenci

Preklady

 • Voltaire - Zaira
 • Voltaire - Sokrates
 • Voltaire - Smrť Cézara
 • Jean Racine - Phaedra (len časť diela)

Kázne

 • 1924 - Nevěsta Kristova

Listy

 • 1970 - Korešpondencia Andreja Sládkoviča

Kultúrno-historické diela

 • 1988 - Zápisnica Slovenského národného zhromaždenia v Turčianskom Svätom Martine 6. a 7. júna 1861

Divadelné a rozhlasové dramatizácie (výber)

 • 1910 - Marína (SND)
 • 1957 - V slovenské doliny so mnou, bratia moji… (Československý.rozhlas)
 • 1970 - Vo víchrici žitia (Československý rozhlas)
 • 1985 - Detvan (Československý rozhlas)
 • 1989 - Každý svojou pošiel stranou (Československý rozhlas)

Hudobné adaptácie

 • 1928 - Detvan (opera SND)

 

zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Sládkovič

     

Domů | Životopis | Tvorba | Dielo | Marína | Fotogaléria | Múzeum A. S. | Odkazy | Zaujímavosti

Tento server bol naposledy aktualizovaný dňa 07. 06. 2010