Životopis

07. 06. 2010

Domů
Životopis
Tvorba
Dielo
Marína
Fotogaléria
Múzeum A. S.
Odkazy
Zaujímavosti

 

Pocitadlo.sk

 

Andrej Sládkovič, vlastným menom Andrej Braxatoris,sa narodil 30. marca 1820 v Krupine ako ôsme dieťa zo štrnástich detí otca Andreja Braxatorisa a matky Terézie,rod. Bartolomeidesovej. Matka mu zomrela, keď mal trinásť rokov. Otec, ktorý bol učiteľom v Krupine,sa po druhý raz oženil s Alžbetou Kellnerovou a mali ešte tri deti. Sládkovičov otec bol nielen učiteľom, ale aj spisovateľom, jedným z členov Slovenskej literárnej spoločnosti banskej, ktorá vznikla v roku 1812 zásluhou A. Lovicha, B. Tablica, J. Seberiniho a iných.

V rodnej obci Andrej navštevoval ľudovú školu a neskôr piaristické gymnázium. V rokoch 1832 1838 a 1839 1840 študoval na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici. Štúdia musel v roku 1838 prerušiť kvôli finančným ťažkostiam. Aby si trochu zarobil, pôsobil ako pomocný učiteľ v Ladzanoch.

Počas štúdií na štiavnickom lýceu dával súkromné hodiny v meštianskych rodinách, medzi inými aj v rodine Pavla Pischla, kde sa zoznámil s jeho dcérou Máriou, inšpirátorkou básne Marína. Pre Máriinu matku však nebol vhodným pytačom. Neskôr na jar roku 1844 dostal od Márie list, v ktorom mu oznámila, že sa o ňu uchádza bohatý obchodník. Sládkovič v odpovedi napísal, že jej nechce stáť v ceste, ale sľúbil jej vernosť, ak by sa rozhodla zdieľať s ním spoločný život. Mária sa vydala za medovníkara Juraja Gerzsőa. Sládkovič sa neskôr oženil s Antoniou Juliou Sekovičovou a mali spolu dve dcéry a troch synov.

V rokoch 1840 1842 pokračoval v štúdiu v Bratislave, kde v roku 1841 výrazne prispel k založeniu „slovenského národného divadla“. Teológiu a filozofiu absolvoval na univerzite v Halle a v roku 1847 bol vysvätený za kňaza. Ešte v tom roku začal pôsobiť ako evanjelický farár v Hrochoti. S nadšením vítal revolúciu v rokoch 1848 - 1849. Veril, že ideály slobody, rovnosti a bratstva preniknú do vedomia národov a že budú určujúce v širších spoločensko-politických a kultúrnych súvislostiach. V roku 1849 bol zaistený a vyšetrovaný. Od roku 1856 pôsobil ako farár v Radvani nad Hronom. Zúčastnil sa na memorandovom zhromaždení v Martine, kde zastával funkciu zapisovateľa, bol tiež zakladajúcim členom Matice slovenskej, členom jej literárneho odboru, ale tiež posudzovateľom literárnych a dramatických prác. Po smrti Karola Kuzmányho sa v roku 1867 stal predsedom Zpěvníkového výboru, ktorého úlohou bolo vydávanie duchovných piesní a náboženských kníh. V roku 1868 vážne ochorel na vodnatieľku, a z tohto ochorenia sa už nevyliečil. Zomrel 20.apríla 1872 v Radvani nad Hronom ktorá je dnes súčasťou Banskej Bystrice.

 

   

Rodný dom Andreja Sládkoviča v Krupine

 

Sládkovičova manželka s deťmi a príbuznými asi v roku 1887. Stojaci zľava syn Cyril Braxatoris, zať Jozef Hodža, syn Martin Braxatoris-Sládkovičov, zať Jan Mocko, syn Miloš Braxatoris, sediace zľava Cyrilova manželka Emma Braxatorisová, dcéra Elena Hodžová, Antonia Júlia Braxatorisová, dcéra Oľga Mocková, Milošova manželka Elena Braxatorisová

 

Andrej Sládkovič na mape:

Podobizeň manželky A. Sládkoviča Antónie Júlie Braxatorisovej, rodenej Sekovičovej

 

Podobizeň Andreja Sládkoviča Reprodukcia olejomaľby od J. B. Klemensa z roku 1872

 

 

Domů | Životopis | Tvorba | Dielo | Marína | Fotogaléria | Múzeum A. S. | Odkazy | Zaujímavosti

Tento server bol naposledy aktualizovaný dňa 07. 06. 2010